Algemene voorwaarden

Welkom bij Jupiter Labs. We wensen je een plezierige ervaring toe op onze website en we hopen dat je op makkelijke, productieve en aangename wijze meer te weten komt over Jupiter Labs en ons superieure productaanbod. De in deze Voorwaarden gebruikte termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘Jupiter Labs’ verwijzen naar Jupiter Laboratories Ireland, LTD en bijbehorende dochterondernemingen en gelieerde bedrijven.

Neem voor het gebruik van Jupiter Labs’ website eerst de volgende Algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zorgvuldig door. Via deze Voorwaarden wordt je toegang tot en het gebruik van Jupiter Labs’ online website geregeld en dat van producten, diensten, software, tools, applicaties, mogelijkheden of functies die worden aangeboden op of via de website (de ‘Site’). Je toegang tot en het gebruik van deze Site zijn nadrukkelijk afhankelijk van je acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. De toegang tot of het gebruik van de Site is niet toegestaan als je deze Voorwaarden niet accepteert en schending van deze Voorwaarden kan ertoe leiden dat de toegang tot en het gebruik van de Site worden beëindigd.

Om de Site te kunnen gebruiken, moet u minimaal 13 jaar oud zijn. U verklaart dat u ten minste 13 jaar oud bent. Als u niet ten minste 13 jaar oud bent, verzoeken wij u de website niet te bezoeken, te gebruiken of te registreren.

We behouden ons het recht voor om op enig moment de gehele of een deel van deze voorwaarden te wijzigen; de site wijzigen, inclusief door content op de site te verwijderen of stop te zetten; en verander eventuele kosten of vergoedingen voor het gebruik van de Site.Alle wijzigingen die we aanbrengen, worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we op elke manier kunnen verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, plaatsing op de site of per e-mail. Als u de Site na een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te aanvaarden. Zorg ervoor dat u regelmatig naar deze pagina terugkeert om vertrouwd te raken met de meest recente versie van deze Voorwaarden.

1. REGISTRATIE

Wanneer en als u zich registreert om bestellingen via de Site te plaatsen, gaat u ermee akkoord (a) accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken op basis van ons registratieformulier (inclusief uw e-mailadres), en (b) uw informatie bij te houden en bij te werken ( inclusief uw e-mailadres) om het nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u zich van een dergelijke fout bewust bent, verzoeken wij u om de bijgewerkte informatie aan ons te verstrekken op contact@jupiterlaboratories.com. Als uw gegevens niet correct zijn ingevoerd , zijn wij niet aansprakelijk voor de deliverability van onze producten voor uw postaanbieders. U erkent dat, als enige door u verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Site te beëindigen. Ons gebruik en openbaarmaking van dergelijke informatie die u verstrekt, wordt beheerst door ons Privacybeleid..

2. UW GEBRUIK VAN DE SITE

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie voor toegang tot en gebruik van de Site, inclusief afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, geluiden, gegevens , links en andere materialen die zijn opgenomen op de Site (met uitzondering van uw Inzendingen, zoals gedefinieerd in Sectie 3 hieronder), uitsluitend zoals door ons beschikbaar gesteld en uitsluitend voor uw eigen persoonlijke doeleinden. De Site, inclusief al deze materialen en alle intellectuele eigendomsrechten die erin zijn vervat, blijven eigendom van Jupiter Labs of haar licentiegevers of leveranciers. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, mag u geen enkel deel van de Site gebruiken, reproduceren, distribueren, wijzigen, verzenden of openbaar weergeven zonder de schriftelijke toestemming van Jupiter Labs. Tijdens het gebruik van de site gaat u ermee akkoord om:

 • De rechten van anderen belasten, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden, waaronder, zonder beperking, de privacyrechten of publiciteitsrechten van anderen;
 • Zich uitgeven voor een persoon of entiteit, uw partnerrelatie met een persoon of entiteit verkeerd verklaren of anderszins verkeerd voorstellen of een frauduleus, misleidend of onnauwkeurig e-mailadres of andere contactinformatie gebruiken;
 • Beperk of beletsel andere gebruikers van het gebruik van de Site, inclusief, zonder beperking, door middel van "hacking" of het beschadigen van een deel van de Site;
 • Schending van toepasselijke wetten of voorschriften;
 • Geef aan of impliceer dat alle uitspraken die u doet door ons worden onderschreven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Uploaden naar, verzenden via of weergeven op de site (a) materiaal dat onwettig, frauduleus, bedreigend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van onze of enige derde partij; (b) alle vertrouwelijke, eigendoms- of bedrijfsgeheiminformatie van een derde partij;
  of (c) alle advertenties, verzoeken, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie (behalve voor zover uitdrukkelijk anderszins toegestaan door ons);
 • Neem deel aan spammen of overstromingen;
 • Alle software of andere materialen verzenden die virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten, datumbommen, tijdbommen of andere items met een destructief karakter bevatten;
 • Wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse engineeren, decompileren of disassembleren van elk deel van de site;
 • Verwijder auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten
  kennisgevingen van rechten vervat in of weergegeven op een gedeelte van de site;
 • "Kader" of "spiegelen" elk deel van de Site, of een link naar een pagina of materiaal op de Site anders dan de URL op http://www.JupiterLaboratories.com/ of andere URL's die door ons aan u zijn verstrekt voor dergelijke doeleinden als onderdeel van de Site, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Gebruik een robot, spider, site search / retrieval applicatie of een ander handmatig of automatisch apparaat of proces om de navigatiestructuur of presentatie van de Site te achterhalen, indexeren, "data mining" of op enige manier te reproduceren of te omzeilen; of oogst of verzamel informatie over gebruikers van de site zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen uw toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigen als u zich niet aan de bovenstaande regels houdt.

3. AANKOPEN DOEN

Als u producten of diensten via de Site wilt kopen, vragen wij u om bepaalde informatie te verstrekken die van toepassing is op uw aankoop, inclusief maar niet beperkt tot betaling en andere informatie. Alle dergelijke informatie zal worden behandeld zoals beschreven in ons Privacybeleid. Alle informatie die u ons of onze externe betalingsverwerker verstrekt, moet nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U stemt ermee in om alle kosten te betalen die door u of door gebruikers van uw account en creditcard (of een ander toepasselijk betaalmechanisme) zijn gemaakt tegen de geldende prijzen wanneer dergelijke kosten worden gemaakt. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van toepasselijke belastingen met betrekking tot uw aankopen. We innen geen invoerrechten tijdens het afrekenen en daarom bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen hiervan als u dat nodig heeft. Als u vragen heeft over hoe / wanneer invoerrechten in rekening worden gebracht, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met uw douanekantoor. Verificatie van informatie die van toepassing is op een aankoop kan vereist zijn voordat we een bestelling accepteren. Prijs en beschikbaarheid van producten of diensten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en onze huidige prijzen zijn te vinden op de site. De titel en het risico van verlies voor aankopen worden aan u overgedragen bij onze levering aan onze vervoerder. Wij behouden ons het recht voor om gedeeltelijke bestellingen te verzenden (zonder extra kosten voor u) en het deel van elke bestelling dat gedeeltelijk is verzonden, kan in rekening worden gebracht op het moment van verzending. Alle aankopen van Jupiter Labs-producten via de Site door klanten zijn onderhevig aan onze klanttevredenheidgarantie, die kan worden bekeken in onze tevredenheidsgarantie hieronder.

Alle aankopen die vóór 13.00 uur Greenwich Mean Time maandag- vrijdag zijn ontvangen, worden dezelfde dag vrijgegeven ( met uitzondering van openbare feestdagen in het Verenigd Koninkrijk). Alle bestellingen die buiten dit tijdsbestek worden ontvangen, worden de volgende werkdag verzonden. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat de bestelde producten alleen op een wettige manier zullen worden gebruikt en niet zullen worden doorverkocht of herverdeeld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jupiter Laboratories.

4. TEVREDENHEIDSGARANTIE

Niet helemaal tevreden over je bestelling bij Jupiter Labs? Volg binnen 60 dagen na de aankoopdatum onderstaande instructies voor retourzending op en krijg het volledige bedrag terug.* Je ontvangt een terugbetaling voor elke pot die naar ons magazijn wordt geretourneerd. Retourneer voor een volledige terugbetaling binnen 60 dagen ALLE potten (geopend en ongeopend) die oorspronkelijk zijn gekocht.

Neem contact met ons op via contact@jupiterlaboratories.com

5. INSTRUCTIES VOOR RETOURZENDING

Stuur een e-mail naar contact@jupiterlaboratories.com als je een product wilt retourneren en je geld wilt terugvragen. Onze klantenservice neemt contact met je op en verschaft het adres en instructies voor retourzendingen.

Verstuur de retourzending via DHL, Federal Express of Parcel Post om levering te waarborgen. Terugbetaling kan niet worden verwerkt voor pakketten die tijdens transport verloren zijn geraakt. Verzendkosten voor retourzendingen worden niet terugbetaald.

Je ontvangt binnen 10-15 werkdagen via e-mail een bevestiging zodra je terugbetaling is verwerkt. *We bieden binnen 60 dagen na de aankoopdatum volledige terugbetaling van de aankoopprijs.

6. PRODUCTINFORMATIE

Alle materiaal en informatie gepresenteerd door Jupiter Labs is alleen bedoeld voor persoonlijke educatieve of informatieve doeleinden. De verklaringen over producten zijn niet geëvalueerd door het Europees Geneesmiddelenbureau en de gerapporteerde resultaten, indien aanwezig, hoeven niet noodzakelijk bij alle personen te voorkomen. De verklaringen en producten zijn niet bedoeld om een aandoening of ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Alle producten moeten strikt worden gebruikt in overeenstemming met hun instructies, voorzorgsmaatregelen en richtlijnen. Controleer altijd de ingrediënten op producten om mogelijke allergische reacties te voorkomen. Gebruik van de Site is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies: deze Site is uitsluitend een online winkel voor speciale schoonheidsproducten. Raadpleeg uw eigen arts of zorgverlener met betrekking tot het gebruik van goederen, producten of informatie die u van de Site hebt ontvangen voordat u ze gebruikt of erop vertrouwt. Uw arts of zorgverlener moet alle medische vragen, zorgen en beslissingen met betrekking tot de mogelijke behandeling van een medische aandoening behandelen. Jupiter Labs geeft geen of geeft geen antwoord op medische vragen en deze site vervangt geen medische professional of medische hulpbron. Jupiter Labs vertegenwoordigt zichzelf niet als een arts noch is dit impliciet. Er worden opzettelijk geen voorgeschreven medicijnen of medische behandelingen op de Site verstrekt. ALS U MEDISCHE AANDACHT NODIG HEBT, BEL ONMIDDELLIJK UW ARTS.

7. AUTEURSRECHTKWESTIES

Jupiter Labs hecht veel waarde aan de bescherming van auteursrechten en verwacht dat gebruikers van de site hetzelfde doen. De auteursrechtrichtlijn van de Europese Unie ("EUCD") biedt verhaal aan auteursrechthebbenden die menen dat materiaal dat op internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten krachtens de auteursrechtwetgeving van de Europese Unie. Als u te goeder trouw meent dat materiaal dat wordt gebruikt of wordt weergegeven op of via de Site, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kan u (of uw agent) ons een kennisgeving sturen waarin wordt verzocht het materiaal te verwijderen of de toegang tot het materiaal te blokkeren. De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden (of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken vallen onder één enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken); (c) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp van een inbreukmakende activiteit, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal op de Site te vinden; (d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij; (e) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover geklaagd wordt niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt. Als u te goeder trouw gelooft dat een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht ten onrechte tegen u is ingediend, staat de EUCD u toe ons een tegenvordering toe te sturen.Kennisgevingen en tegenaankondigingen moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten die door de EUCD worden opgelegd. EUCD-kennisgevingen en tegenkennisgevingen met betrekking tot de site moeten worden verzonden naar:

Jupiter Laboratories Ireland, Ltd
ATTN: Copyright Protection
88 Harcourt Street, Dublin 2
D02 DK18, Ireland

E-mail: contact@jupiterlaboratories.com

8. TERMIJN EN BEËINDIGING

TDeze voorwaarden blijven van kracht totdat ze worden beëindigd zoals hierin uiteengezet. We kunnen deze Voorwaarden onmiddellijk beëindigen en / of uw toegang tot en gebruik van de Site of enig deel daarvan op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder reden, na kennisgeving aan u. Na beëindiging van deze Voorwaarden, beëindigt u elk gebruik van de Site.

9. WEBSITES VAN DERDEN, SOFTWARE EN SITES

De Site kan u verwijzen naar websites die worden beheerd door derden en / of producten en diensten die worden aangeboden door derden. We hebben niet alle eigenschappen van derden gecontroleerd waarnaar u wordt doorverwezen en we hebben geen controle over dergelijke eigenschappen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (a) de inhoud en werking van dergelijke Eigenschappen van Derden , of (b) de privacy of andere praktijken van dergelijke Eigenschappen van Derden. Het feit dat de Site u naar dergelijkeEigenschappen van Derden leidt, betekent niet dat er goedkeuring of goedkeuring is voor Eigenschappen van Derden. We verwijzen u alleen naar dergelijke Derivareigenschappen voor uw gemak. U bent verantwoordelijk voor de kosten die aan dergelijkeeigenschappen van derden zijn verbonden , inclusief toepasselijke licentiekosten en servicekosten. Daarom raden we u aan bekend te raken met de gebruiksvoorwaarden en praktijken van dergelijke eigendommen van derden.

10. MOBIELE DIENSTEN

Als u de site via uw mobiele telefoon opent (bijvoorbeeld via een iPhone-applicatie), brengen wij momenteel geen kosten in rekening voor deze toegang. Houd er rekening mee dat de normale tarieven en kosten van uw provider, zoals sms-kosten of datakosten, nog steeds van toepassing zijn.

11. TOEGANG DOOR MINDERJARIGEN

We laten u hierbij weten dat beveiligingsmaatregelen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterservices) in de handel verkrijgbaar zijn die u kunnen helpen bij het beperken van toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen.

12. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons, onze gelieerde ondernemingen, distributeurs, partners, licentiegevers, adverteerders en sponsors, en onze en hun bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten en andere vertegenwoordigers, te vrijwaren, te verdedigen en te verdedigen, onschadelijk van en tegen alle claims, schade, verliezen , kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria-behalve indien wettelijk verboden) en andere uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit of uit (a) uw schending van deze Voorwaarden, inclusief enige overtreding van de regels uiteengezet in Sectie 2 hierboven; (b) uw Inzendingen; en / of (c) uw activiteiten in verband met de Site.

13. AFWIJZING VAN GARANTIES

DE SITE, MET INBEGRIP VAN AL DAARIN OPGENOMEN MATERIALEN, WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SLUITEN JUPITER LABS EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, DISTRIBUTEURS, PARTNERS, LICENTIEHOUDERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS EN AGENTEN ALLE GARANTIES UIT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ENIGE GARANTIES DIE KUNNEN VOORKOMEN UIT DE LOOP VAN DE HANDEL, DE LOOP VAN DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. De toepasselijke wetgeving staat de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. WIJ EN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, DISTRIBUTEURS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS EN AGENTEN GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN, FOUTVRIJ OF VEILIG IS, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SITE, DE SERVER (S) WAAROP DE SITE WORDT AANGEBODEN OF ENIGE SOFTWARE DIE OP DE SITE IS GEÏNPLOREGISEERD, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN DAAROP. GEEN OPINIE, ADVIES OF VERKLARING VAN JUPITER LABS OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DISTRIBUTEURS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS OF AGENTEN, HETZIJ OP OF VIA DE SITE OF ANDERSZINS, MAAKT ENIGE GARANTIE. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT NOCH JUPITER LABS NOCH ENIGE VAN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, DISTRIBUTEURS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, ADVERTEERDERS OF SPONSORS, NOCH ONZE OF HUN DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS, VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLOREN WINST, VERLIES VAN GOODWILL OF ENIG ANDER IMPLICIETE VERLIEZEN), ZELFS ALS JUPITER LABS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN DERGELIJKE SCHADE, ONDER EEN CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF BETREKKING HEEFT OP ENIGE WIJZE OP DE SITE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ONTEVREDENHEID MET DE SITE IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE. VOOR ZOVER MAXIMAAL AANSPRAKELIJKHEID VAN JUPITER LABS DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF DE SITEIS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS BETAALD HEBT. IN ALLE GEVALLEN ZIJN JUPITER LABS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJK AANSPRAKELIJK IS.

15. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE UITSLUITINGEN VAN BEPAALDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET TOE. DERHALVE ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN SECTIES 11 (SCHADELOOSSTELLING), 12 (AFWIJZING VAN GARANTIES) EN 13 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

16. FRAUDEBESCHERMINGSPROGRAMMA

Als onderdeel van onze procedures voor het verwerken van bestellingen, screenen wij alle ontvangen bestellingen op fraude of andere vormen van ongeautoriseerde of illegale activiteiten. We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren vanwege vermoedelijke fraude of ongeoorloofde of illegale activiteiten. Als dat het geval is, kunnen we uw bestelling weigeren of kan onze afdeling Verkoopondersteuning u bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgegeven (of uw e-mailadres gebruiken) om uw bestelling te bevestigen. We behouden ons ook het recht voor om accounts te weigeren of te weigeren naar bepaalde adressen te verzenden vanwege vermoedelijke fraude of ongeautoriseerde illegale activiteiten. We nemen deze maatregelen om onze klanten en onszelf te beschermen tegen fraude of andere ongeoorloofde of illegale activiteiten.

17. BELEID VOOR HET INDIENEN VAN IDEEËN

Veel van onze klanten zijn geïnteresseerd in het indienen van ideeën en suggesties voor producten en services die bij Jupiter Labs kunnen worden gebruikt, onafhankelijk van of in samenhang met onze intern ontwikkelde concepten. We waarderen de interesse van onze klanten voor het verbeteren van de site en onze producten; Houd er echter rekening mee dat dergelijke ideeën of suggesties die u indient, eigendom zijn van Jupiter Labs en dat u hierbij onherroepelijk intellectuele-eigendomsrechten toekent aan dergelijke ideeën en suggesties aan Jupiter Labs. In het geval dat de voorgaande toewijzing om welke reden dan ook niet effectief is, worden uw ideeën en suggesties behandeld als Inzendingen, afhankelijk van de licentie die is verleend aan Jupiter Labs in Sectie 3 van deze Voorwaarden. Als u van plan bent om intellectuele eigendomsrechten te behouden in uw ideeën en suggesties (octrooi, handelsgeheimen, auteursrecht, handelsmerk, enz.), Dient u deze niet aan ons voor te leggen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.U kunt informeren naar dergelijke goedkeuring door een bericht te sturen naar contact@jupiterlaboratories.com. Als we geïnteresseerd zijn in het volgen van een idee of suggestie van u, nemen we contact met u op. Houd er rekening mee dat Jupiter Labs een aanvullende juridische overeenkomst kan eisen om uw idee of suggestie te evalueren.

18. DIVERSEN

Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Ierland en wij en u onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van Courts of Ireland. Als een bepaling van deze Voorwaarden, of de toepassing daarvan op een persoon, plaats of omstandigheid, door een bevoegde rechtbank als ongeldig, nietig of anderszins niet afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling zo veel mogelijk gehandhaafd, of, indien een dergelijke handhaving niet mogelijk is, wordt deze geacht te zijn geschrapt uit deze Voorwaarden, en blijven de rest van deze Voorwaarden en bepalingen zoals van toepassing op andere personen, plaatsen en omstandigheden volledig van kracht en van kracht. Geen enkele verklaring van afstand door een partij van een inbreuk of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende schending of verzuim, noch zal enige vertraging of verzuim van een van de partijen om zich uit te oefenen of gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel dat het heeft of kan hieronder handelen als een afstand van enig recht of rechtsmiddel. Dit is de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen ons met betrekking tot dit onderwerp. Deze Voorwaarden kunnen niet door u worden overgedragen, overgedragen of in sublicentie worden uitgegeven, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd of gewijzigd behalve zoals uiteengezet in de inleiding van deze Voorwaarden. Alle koppen, bijschriften of sectietitels die in deze Voorwaarden zijn opgenomen, worden alleen voor het gemak ingevoegd en definiëren of verklaren op geen enkele manier een sectie of bepaling hiervan.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, alstublieft neem contact met ons op.