Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Jupiter Labs. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan uw bezoek en dat het gebruik van onze website om meer te weten te komen over Jupiter Labs en ons productaanbod van wereldklasse gemakkelijk, productief en leuk is. Zoals gebruikt in deze Voorwaarden verwijzen "wij", "onze", "ons" en "Jupiter Labs" naar Jupiter Laboratories Ireland, LTD, inclusief dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. 

Lees de volgende voorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u deze Jupiter Labs website gebruikt. Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Jupiter Labs online website en alle producten, diensten, software, tools, toepassingen, functies die worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld op of via de website (de "Website"). Uw toegang tot en gebruik van deze Website is uitdrukkelijk afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Als u deze Voorwaarden niet aanvaardt, bent u niet gemachtigd om de Website te bezoeken of te gebruiken, en elke inbreuk op deze Voorwaarden kan leiden tot beëindiging van uw mogelijkheid om de Website te bezoeken en te gebruiken.

Je moet minstens 13 jaar oud zijn om de Site te gebruiken. Je verklaart dat je minstens 13 jaar oud bent. Als je niet minstens 13 jaar oud bent, bezoek of gebruik de Site dan niet en registreer je niet.

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen; de Website te wijzigen, inclusief door het verwijderen of annuleren van inhoud op de Website; en vergoedingen voor het gebruik van de Website te wijzigen. Alle wijzigingen die wij aanbrengen, worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die wij op elke mogelijke manier kunnen verstrekken, inclusief publicatie op de Website of per e-mail. Als u de Website blijft gebruiken na een dergelijke kennisgeving, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van deze Voorwaarden.

 

1. REGISTRATIE

Als en wanneer u zich registreert om bestellingen te plaatsen via de Site, stemt u ermee in om (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd in ons registratieformulier (inclusief uw e-mailadres), en (b) uw informatie (inclusief uw e-mailadres) te onderhouden en bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u zich bewust wordt van een dergelijke fout, bezorg ons dan de bijgewerkte informatie op contact@jupiterlaboratories.com. Als uw informatie niet correct is ingevoerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bezorgbaarheid van onze producten door postbedrijven. U erkent dat wij ons het recht voorbehouden om uw toegang tot en gebruik van de Site te beëindigen als de door u verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is. Het gebruik en de openbaarmaking van dergelijke door u verstrekte informatie valt onder ons Privacybeleid.

 

2. UW GEBRUIK VAN DE SITE

Onder voorbehoud en met inachtneming van deze Voorwaarden verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie voor toegang tot en gebruik van de Website, met inbegrip van alle afbeeldingen, tekst, grafieken, geluiden, gegevens, links en andere materialen op de Website (met uitzondering van uw Bijdragen, zoals gedefinieerd in artikel 3 hieronder), die uitsluitend door ons worden geleverd en uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik zijn bedoeld. De Site, met inbegrip van al deze materialen en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, blijven eigendom van Jupiter Labs of haar licentiegevers of leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, mag u geen enkel deel van de Site gebruiken, reproduceren, distribueren, wijzigen, verzenden of in het openbaar weergeven zonder de schriftelijke toestemming van Jupiter Labs. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met:

 • Te schande maken, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of op andere wijze de rechten van anderen schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de privacyrechten van anderen of het publiek;
 • U voordoen als een persoon of entiteit, uw connecties met een persoon of entiteit vervalsen of anderszins verkeerd voorstellen, of een frauduleus, misleidend of onnauwkeurig e-mailadres of andere contactgegevens gebruiken;
 • Het beperken of verbieden van het gebruik van de Website door een andere gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot het "hacken" of defacen van enig deel van de Website;
 • De toepasselijke wet- en regelgeving schenden;
 • Wij verklaren of impliceren uitdrukkelijk dat alle verklaringen van u door ons worden bevestigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Uploaden, verzenden of weergeven op de Site (a) materiaal dat onwettig, frauduleus, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of derden (b) vertrouwelijke, bedrijfseigen of handelsgeheime informatie van derden;
 • of (c) reclame, verzoeken, kettingbrieven, piramideschema's, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie (tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan);
 • Omgaan met spamming of flooding;
 • Draag geen software of ander materiaal over dat virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten, datum- of tijdbommen of andere destructieve items bevat;
 • Geen enkel deel van de Website wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren;
 • Verwijderen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of weergegeven op enig deel van de Website;
 • zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling maken naar een andere pagina of ander materiaal op de Website dan de URL op http://www.JupiterLaboratories.com of een andere URL die door u voor dergelijke doeleinden als onderdeel van de Website is verstrekt;
 • Een robot, spider, zoek-/opvraagapplicatie voor websites of ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Website op enigerlei wijze op te halen, te indexeren of te "dateren".
 • of informatie over gebruikers van de website verzamelen of vergelijken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen uw toegang tot en gebruik van de Website onmiddellijk beëindigen als u zich niet aan de bovenstaande regels houdt.

 

3. AANKOPEN DOEN

Als u producten of diensten via de Website wilt kopen, wordt u gevraagd bepaalde informatie voor uw aankoop te verstrekken, waaronder betalings- en andere informatie. Al deze informatie wordt behandeld zoals beschreven in ons Privacybeleid. Alle informatie die u aan ons of onze betalingsverwerker verstrekt, moet juist, actueel en volledig zijn. U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen die door u of de gebruikers van uw account en creditcard (of ander toepasselijk betalingsmechanisme) worden gemaakt tegen de tarieven die gelden op het moment dat dergelijke kosten worden gemaakt. Je bent ook verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke belastingen in verband met je aankopen. Wij brengen geen kosten in rekening tijdens het afrekenen en daarom bent u verantwoordelijk voor het betalen van deze kosten als u daarom wordt gevraagd. Als je vragen hebt over hoe/wanneer heffingen in rekening worden gebracht, neem dan rechtstreeks contact op met je douanekantoor. Bevestiging van informatie die van toepassing is op een aankoop kan nodig zijn voordat we een bestelling accepteren. Prijzen en beschikbaarheid van producten of diensten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onze huidige prijzen zijn te vinden op de website. Titel en risico van verlies voor alle aankopen gaan op u over bij levering aan onze vervoerder. Wij behouden ons het recht voor om gedeeltelijke bestellingen te verzenden (zonder extra kosten voor u) en het gedeelte van een bestelling dat gedeeltelijk wordt verzonden kan in rekening worden gebracht op het moment van verzending. Alle aankopen van Jupiter Labs producten via de Site door klanten zijn onderworpen aan onze Klanttevredenheidsgarantie, die wordt uiteengezet in onze Tevredenheidsgarantie hieronder.

Alle bestellingen die voor 13.00 uur Greenwich Mean Time (maandag t/m vrijdag) worden ontvangen, worden dezelfde dag nog verzonden (met uitzondering van officiële feestdagen in het Verenigd Koninkrijk). Alle bestellingen die buiten deze periode worden ontvangen, worden de volgende werkdag verzonden. Door een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat de bestelde producten alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt en niet worden doorverkocht of herverdeeld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jupiter Laboratories.

4. TEVREDENHEIDSGARANTIE

Als u niet volledig tevreden bent met uw bestelling bij Jupiter Labs, volgt u gewoon de onderstaande retourinstructies binnen 60 dagen na de aankoopdatum voor een volledige terugbetaling* U ontvangt een terugbetaling voor elke fles die naar ons magazijn wordt geretourneerd. Voor een volledige terugbetaling dient u ALLE geopende of ongeopende flessen die u oorspronkelijk heeft gekocht binnen de 60 dagen terug te sturen.

Neem dan contact met ons op via contact@jupiterlaboratories.com.

5. RETOURINSTRUCTIES

Om je product te retourneren en een terugbetaling te ontvangen, moet je ons een e-mail sturen naar contact@jupiterlaboratories.com. Onze klantenservice zal je het adres en de retourautorisatie geven.

Om er zeker van te zijn dat je bestelling wordt bezorgd, stuur je je retourzending per verzekerde DHL, Federal Express of Parcel Post. Restituties kunnen niet worden verwerkt voor pakketten die tijdens het transport verloren zijn gegaan. Verzendkosten voor retourzendingen worden niet gerestitueerd.

Zodra je restitutie is verwerkt, ontvang je binnen 10-15 werkdagen een bevestigingsmail. *Wij bieden een volledige terugbetaling binnen 60 dagen na de aankoopdatum.

 

6. PRODUCTINFORMATIE

Alle materialen en informatie verstrekt door Jupiter Labs zijn uitsluitend voor persoonlijke educatieve of informatieve doeleinden. Productclaims zijn niet geëvalueerd door het Europees Geneesmiddelenbureau en de eventuele resultaten worden niet noodzakelijkerwijs bij alle individuen gevonden. De verklaringen en producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten of aandoeningen. Alle producten moeten strikt volgens hun instructies, voorzorgsmaatregelen en richtlijnen worden gebruikt. U dient altijd de ingrediënten van producten te controleren om mogelijke allergische reacties te voorkomen. Het gebruik van de website is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies: deze website is uitsluitend een online winkel voor schoonheidsverzorgingsproducten. Raadpleeg uw eigen arts of zorgverlener over het gebruik van goederen, producten of informatie verkregen van de website voordat u deze gebruikt of erop vertrouwt. Uw arts of zorgverlener moet alle medische vragen, zorgen en beslissingen met betrekking tot de mogelijke behandeling van een medische aandoening behandelen. Jupiter Labs geeft geen antwoorden op medische vragen en is ook niet van plan deze te geven. Deze website is geen vervanging voor medische professionals of medische bronnen. Jupiter Labs vertegenwoordigt zichzelf niet als arts en wordt ook niet geacht dat te zijn. Er worden opzettelijk geen geneesmiddelen op recept of medische behandelingen aangeboden op de Site. BEL ONMIDDELLIJK UW ARTS ALS U MEDISCHE HULP NODIG HEBT.

 

7. PROBLEMEN MET AUTEURSRECHT

Jupiter Labs zet zich in voor de bescherming van auteursrechten en verwacht dat gebruikers van de Site hetzelfde doen. De Copyright-richtlijn van de Europese Unie ("EUCD") biedt rechtsmiddelen voor houders van rechten die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt, inbreuk maakt op hun rechten onder de copyright-wetgeving van de Europese Unie. Als u te goeder trouw van mening bent dat materiaal dat wordt gebruikt of weergegeven op of via de Site inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u (of uw agent) een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt (of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken zijn opgenomen in een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken); (c) identificatie van het materiaal waarop inbreuk zou zijn gemaakt of waarop inbreuk zou zijn gemaakt, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het materiaal op de Site te kunnen lokaliseren; (d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij; (e) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarop de klacht is ingediend, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt. Als u te goeder trouw van mening bent dat er ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u is ingediend, geeft het EUCD u het recht om een tegenkennisgeving te sturen. Kennisgevingen en tegenkennisgevingen moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke vereisten van het EUCD. Kennisgevingen en tegenkennisgevingen van de EUCD met betrekking tot de website moeten naar het volgende adres worden gestuurd:

Jupiter Laboratories Ireland, Ltd
ATTN: Copyright Protection
88 Harcourt Street, Dublin 2
D02 DK18, Ierland

E-mail: contact@jupiterlaboratories.com .

 

8. LOOPTIJD EN ANNULERING

Deze Voorwaarden blijven van kracht tot wederopzegging. Wij kunnen deze Voorwaarden en/of uw toegang tot de Site of enig deel daarvan te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, na kennisgeving. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zult u het gebruik van de Site staken.

 

9. WEBSITES, SOFTWARE EN WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan u doorverwijzen naar websites die worden beheerd door derden en/of producten en diensten die worden aangeboden door derden. Wij hebben niet alle eigendommen van derden waarnaar u kan worden doorverwezen gecontroleerd en wij hebben geen controle over deze eigendommen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (a) de inhoud en werking van dergelijke eigendommen van derden of (b) de privacy of andere praktijken van dergelijke eigendommen. Het feit dat de Site u doorverwijst naar dergelijke eigenschappen van derden betekent niet dat u deze eigenschappen van derden goedkeurt of onderschrijft. Wij verwijzen u alleen voor uw gemak naar dergelijke eigenschappen van derden. U bent verantwoordelijk voor de kosten die verband houden met dergelijke Eigenschappen van derden, met inbegrip van licentiekosten en servicekosten. Dienovereenkomstig raden we u aan uzelf vertrouwd te maken met de gebruiksvoorwaarden en praktijken van dergelijke eigenschappen van derden.

 

10. MOBIELE DIENSTEN

Als u de website bezoekt via uw mobiele telefoon (bijvoorbeeld via een iPhone-applicatie), zijn hier momenteel geen kosten aan verbonden. Houd er rekening mee dat de normale tarieven en kosten van je provider, zoals sms-kosten of datakosten, van toepassing blijven.

 

11. TOEGANG VAN MINDERJARIGEN

Ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterdiensten) is in de handel verkrijgbaar om de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen te beperken.

 

12. COMPENSATIE

Je gaat ermee akkoord ons, onze gelieerde ondernemingen, distributeurs, partners, licentiegevers, adverteerders en sponsors, en onze en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en andere vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, schade, verliezen, kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, tenzij dit bij wet verboden is) en andere uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit (a) jouw schending van deze Voorwaarden, met inbegrip van schending van de regels zoals uiteengezet in Sectie 2; (b) jouw inzendingen; en/of (c) jouw activiteiten in verband met de Site.

 

13. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De site, met inbegrip van alle materialen op de site, wordt geleverd "as is" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, JUPITER LABS EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS, VERKOPERS, LICENTIEGEVERS, SPONSORS EN AGENTEN WIJZEN ALLE GARANTIES, NU EXPLICIET OF IMPLICIET, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET HET CONTRACT, DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, zodat de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. WIJ EN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, DISTRIBUTEURS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS EN AGENTEN GARANDEREN NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VEILIG ZAL ZIJN, DAT DE LOCATIES WAAROP DE SITE WORDT AANGEBODEN OF DE SOFTWARE DIE NAAR DE SITE WORDT GESTUURD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO'S VOOR UW GEBRUIK VAN EN VERTROUWEN OP DE SITE. GEEN ENKELE MENING, ADVIES OF VERKLARING VAN JUPITER LABS OF ZIJN FILIALEN, DISTRIBUTEURS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS OF LIDSTATEN, HETZIJ OP DE SITE OF ANDERSZINS, GEEFT ENIGE GARANTIE. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO.

 

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK DOOR BEDRIJF DAT BEDRIJF, BEDRIJF, DEELNEMER, DEELNEMER, HIT, LICENTIEGEVER, BEDRIJF OF SPONSOR, ONS BEDRIJF, FUNCTIONARIS, CONTACTPERSOON, LICENTIEGEVER, BEDRIJF OF SPONSOR, FUNCTIONARIS, ONTVANGER, ONTVANGER, VERANTWOORDELIJK BEDRIJF, WERKNEMER, WERKNEMER, WERKNEMER, WERKNEMER, WERKNEMERS INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, BIJZONDERE OF EXEMPLARISCHE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GOODWILL OF ANDERE ONGEBRUIKELIJKE VERLIEZEN), ZELFS ALS JUPITER DERGELIJKE SCHADE OPLOOPT DOOR EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DE SITE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR BLOOTSTELLING AAN DE SITE BEËINDIGT UW GEBRUIK VAN DE SITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, JUPITER DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, OF DE SITE IS BEPERKT TOT HET BETAALDE BEDRAG. IN GEEN GEVAL ZAL JUPITER LABS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE GARANTIES OF SCHADE WAARVOOR ZIJ NIET VERANTWOORDELIJK IS.

 

15. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE UITSLUITING VAN BEPAALDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET TOEGESTAAN. Dienovereenkomstig zijn sommige van de bovenstaande beperkingen in Paragraaf 11 (Schadevergoeding), 12 (Afwijzing van garanties) en 13 (Beperking van aansprakelijkheid) mogelijk niet op u van toepassing.

 

16. FRAUDEBESTRIJDINGSPROGRAMMA

Als onderdeel van onze orderverwerking controleren we alle ontvangen orders op fraude of andere vormen van ongeoorloofde of illegale activiteiten. We behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling te verwerken vanwege vermoede fraude of ongeautoriseerde of illegale activiteiten. Als dit het geval is, kunnen we je bestelling weigeren of zal onze verkoopondersteuning je bellen op het telefoonnummer dat je hebt opgegeven (of je e-mailadres gebruiken) om je bestelling te bevestigen. We behouden ons ook het recht voor om accounts te beëindigen of verzending naar bepaalde adressen te weigeren vanwege verdenking van fraude of ongeoorloofde illegale activiteiten. We nemen deze maatregelen om onze klanten en onszelf te beschermen tegen fraude of andere ongeoorloofde of illegale activiteiten.

 

17. RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN IDEEËN

Veel van onze klanten zijn geïnteresseerd in het indienen van ideeën en suggesties voor producten en diensten die kunnen worden gebruikt in Jupiter Labs, onafhankelijk van of in combinatie met onze intern ontwikkelde concepten. Wij waarderen de interesse van onze klanten in het verbeteren van de website en onze producten. Wij wijzen u er echter op dat dergelijke ideeën of suggesties die u indient eigendom zijn van Jupiter Labs en u draagt hierbij onherroepelijk de intellectuele eigendomsrechten op dergelijke ideeën en suggesties over aan Jupiter Labs. In het geval dat de voorgaande overdracht om welke reden dan ook ongeldig wordt geacht, worden uw ideeën en suggesties behandeld als Inzendingen, onderworpen aan de licentie die aan Jupiter Labs wordt verleend in artikel 3 van deze Voorwaarden. Als u van plan bent intellectuele eigendomsrechten op uw ideeën en suggesties te behouden (octrooi, handelsgeheim, auteursrecht, handelsmerk, etc.), dient u deze niet bij ons in te dienen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U kunt een dergelijke toestemming aanvragen door een bericht te sturen naar contact@jupiterlaboratories.com. Als we geïnteresseerd zijn in een idee of suggestie, nemen we contact met u op. Houd er rekening mee dat Jupiter Labs mogelijk een aanvullende juridische overeenkomst nodig heeft om uw idee of voorstel te evalueren.

 

18 DIVERSEN

Deze Voorwaarden worden beheerst door Iers recht en wij en u onderwerpen ons aan de exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken. Indien een bepaling van deze Voorwaarden of de toepassing daarvan op een persoon, plaats of omstandigheid door een bevoegde rechtbank ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling voor zover mogelijk worden afgedwongen, of indien een dergelijke afdwinging niet mogelijk is, zal deze geacht worden uit deze Voorwaarden te zijn geschrapt en zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de bepalingen die van toepassing zijn op andere personen volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand door een van de partijen van een inbreuk of verzuim hieronder zal een verklaring van afstand van een voorgaande of opvolgende inbreuk of verzuim inhouden, noch zal een vertraging of verzuim van een van de partijen om een recht of rechtsmiddel hieronder uit te oefenen of aan te wenden werken of worden geacht te werken als een verklaring van afstand van een recht of rechtsmiddel. Dit is de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp dat hierin is opgenomen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen ons met betrekking tot dit onderwerp. Deze Voorwaarden kunnen door u niet worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd of aangepast, behalve zoals beschreven in het inleidende gedeelte van deze Voorwaarden. Alle kopjes, bijschriften of tussenkopjes in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak ingevoegd en definiëren of verklaren op geen enkele wijze een onderdeel of bepaling van deze Voorwaarden.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.